22.05.2020
Znani rezultati vpisa v srednje šole

Znani so rezultati vpisa v srednje šole v državi. V Koroški regiji je pet srednjih šol, zanimanje zanje pa je naslednje:

V Gimnaziji Ravne se je na razpisanih 84 mest v splošni gimnaziji vpisalo 88 devetošolcev, na 18 mest v športnem oddelku 24 , in v oddelek farmacevtskih tehnikov 10 osnovnošolcev.

Gimnazija Slovenj Gradec je razpisala tri oddelke, vpisalo se je 44 bodočih dijakov.

V srednji šoli Ravne je bilo veliko zanimanja za srednješolska programa strojni in računalniški tehnik, kjer je bil razpisan po en oddelek, vpisalo pa se je 42 oziroma 50 osnovnošolcev zadnjega razreda. Povsem je upadlo zanimanje za metalurškega tehnika, kjer je bila le ena prijava, nekoliko manjši je vpis za triletne programe, kjer pa na šoli že vrsto let združujejo oddelke.

V Srednji šoli Slovenj Grade in Muta je za oddelek ekonomskega tehnika 17 vpisanih, za mizarja 23 vpisanih in za predšolsko vzgojo 28 vpisanih bodočih dijakov. V gastronomijo in turizem se je vpisalo 7 devetošolcev, v gastronomske in hotelske storitve 8, v oddelek okoljevarstvenega tehnika 6 in za trgovca 8 devetošolcev od enega razpisanega oddelka.

V srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec se je za oddelek bolničarja negovalca vpisalo 5 devetošolcev, v zdravstveno nego pa 60 bodočih dijakov v tri razpisane oddelke.

 

Bodoči dijaki lahko do 16. junija še prenesejo svoj vpis na drug izobraževalni program ali šolo. O tem kako bodo reševali nasprotje med razpisom in vpisom , bodisi v pozitivni ali negativni smeri, pa več z ravnatelji srednjih šol v naših nadaljnjih informativnih oddajah