20.05.2020
Na 4. izredni seji Sveta zavoda SB Slovenj Gradec o rokih razpisa za direktorja in o izplačilih dodatkov


4. izredna seja sveta zavoda Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je že zasedala z novimi člani, predstavniki ustanovitelja, ki jih je na dopisni seji 7. maja imenovala Vlada Republike Slovenije. S strani predstavnika ustanovitelja so bili v Svet zavoda imenovani Olga Gruden, Aleš Logar, Danica Repas, in Zvonka Marhat, ostal pa je član ustanovitelja, predsedujoči svetu zavoda, Simon Jevšinek.

Člani sveta zavoda bolnišnice so imenovali komisijo za izvedbo razpisnega postopka za delovno mesto direktorja SB Slovenj Gradec in potrdili časovni termin razpisa za prosto delovno mesto direktorja. 15 - dnevni rok objave javnega razpisa za prosto delovno mesto direktorja se izteče v soboto, 23. maja.

Sprejeli so tudi sklep, kjer so določili višino dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije za zaposlene na delovnih mestih plačane skupine B v SB Slovenj Gradec. Gre za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, pri čemer pa višina tega dodatka lahko znaša največ 100 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega in ima podlago v 71. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Gre za nov dodatek, ki je ločen od dodatka za delo v rizičnih razmerah.

Vodstvo bolnišnice je člane Sveta zavoda SB Slovenj Gradec seznanilo s poslovanjem bolnišnice v letu 2020 in organizacijo bolnišnice v času epidemije COVID-19. Dodatka za delo v rizičnih razmerah in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije novega koronavirusa zaposlenim še niso izplačali, ker sredstev bolnišnica kljub pravočasnemu vloženemu zahtevku, z ministrstva za zdravje še ni prejela.

SB Slovenj Gradec se srečuje tudi s težavami pri zagotavljanju likvidnostnih sredstev, saj gre za izpad prilivov s strani zavarovalnic zaradi neizvedenega programa, prav tako nastajajo zaradi epidemije višji stroški zaradi zagotavljanja zaščitne opreme.

Članom sveta zavoda je delovanje v času epidemije Covid -19 predstavila strokovna direktorica dr. Jana Makuc, ki je izpostavila dobro organiziranost zaposlenih, sledenje strokovnim priporočilom, kar je prispevalo k zajezitvi in obvladovanju novega koronavirusa. Pohvalila je sodelovanje z NIJZ - Območno enoto Ravne na Koroškem.