13.02.2020
Kako napredujejo opravila za pričetek gradnje tretje razvojne osi

 

Družba za avtoceste Republike Slovenije je danes koordinacijski odbor za 3. razvojno os informirala o poteku aktivnosti za pričetek gradnje 3. razvojne osi na Koroško. Gradnja bi se najprej pričela na relaciji med Velenjem in Slovenj Gradcem, na »Sklopu D – Gaberke«, kjer se v naslednjih dneh pričakuje izdaja gradbenega dovoljenja. Bolj problematična je izbira izvajalca gradbenih del za ta odsek, saj so se prav vsi neizbrani pritožili na Državno revizijsko komisijo, ta pa je pred kratkim sporočila, da bo rok odločitve podaljšala, neuradno do konca februarja 2020. Ko bo zaključena prva faza razpisa, v katerem DARS ponudnikom priznava »sposobnost gradnje«, bo sledila druga faza razpisa, v katerem bo odločilna cena. Vse nadaljnje odločitve so torej v rokah zainteresiranih gradbincev in Državne revizijske komisije. Koordinator mladinske iniciative za tretjo razvojno os Aljaž Verhovnik opozarja, da utegne biti stalno pritoževanje kontraproduktivno tudi za same izvajalce. Sano do junija namreč velja okoljevarstveno soglasje, ki je pogoj za začetek gradnja. Huda birokratska ovira se je vzpostavila tudi pri nadaljnjem umeščanju trase v prostor na relaciji od Slovenj Gradca do Dravograda. Direkcija za vode že od julija 2019 ni uspela podati strokovnih izhodišč za izdelavo hidravlično-hidrološke študije, ki je podlaga za potek vseh nadaljnjih aktivnosti. Zato nastajajo zamude pri pripravi prostorskih aktov, Korošci pa smo ujeli v mlin birokratov, ki ne občutijo vsakdanje prometne stiske te regije.

Na sestanku koordinacijskega odbora so bili prisotni so bili državna sekretarka na Ministrstvu za infrastrukturo Nina Mauhler, Vili Žavrlan iz Darsa, dr. Matic Tasič, predsednik odbora in iz Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik ter Andrej Grobelnik.