10.01.2020
Tudi živali imajo prehladna virusna obolenja

Z veterinarske postaje Slovenj Gradec so poslali opozorilo za vse rejce govedi. Zaradi množičnega pojavljanja virusnih bolezni zgornjih dihalnih poti pri govedu, v izogib širjenju oziroma preprečevanju bolezni med živalmi veterinarji priporočajo določene varnostne ukrepe. Ljudje so možni prenašalci bolezni, ki jih imajo živali, zato svetujejo omejeno gibanje med živalmi in uporabo razkuževalnih barier pred vhodi v hleve. V epizotiološko neugodnih zimskih razmerah, kjer velja določena začasna prepoved gibanja živali in ljudi, pa veterinarji opominjajo tudi na dodatno skrb za dobro počutje živali. Ta naj vključuje zadostne količine hrane in vode za živali in zračenje prostorov, kjer se živali nahajajo.

KV