23.10.2019
Kako ZD Ravne razrešuje kadrovsko stisko v Zdravstveni postaji Mežica ?

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem se je pred časom v Mežici soočal z velikimi težavami pri zagotavljanju medicinskih storitev v dveh ambulantah. Pomanjkanje so rešili z zaposlitvijo dveh mlajših zdravnic, stalnih nosilk dejavnosti. Zdaj se je ponovno zapletlo, saj je zdravnica Tamara Gruič odšla na dolgotrajno odsotnost, zdravnica iz ambulante dve Maruša Lesjak Triplat pa na krajšo odsotnost. Problem zaenkrat rešujejo tako, da je celotno delo v prvi ambulanti prevzel specialist Drago Večko, upokojeni zdravnik iz Mežice, ki bo delal po pogodbi. Bolj komplicirano pa je nadomeščanje v drugi ambulanti, kjer bodo odstotno zdravnico nadomeščali doktorji medicine; v ponedeljek Nika Zlatar, v torek Jelka Kotnik Kresnik, v sredo Kiril Smajkoski, v četrtek Zala Mravljak in v petek Zdenka Koželj Rekanovič. Omenjene zdravnice in zdravnik prihajajo iz zdravstvene postaje Prevalje in zdravstvenega doma Ravne, kjer jih po besedah direktorja Stanislava Pušnika nekoliko lažje pogrešajo kot v manjšem okolju. Seveda pa morajo v manjkajočem času tudi urediti nadomestilo. Način dela v času začasne odsotnosti je objavljen na spletni strani Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem in na oglasni deski zdravstvene postaje Mežica. Direktor Pušnik še pravi, da je omenjena organizacija dela veljavna zaenkrat, in se zahvaljuje za razumevanje.