22.10.2019
Nov Interreg projekt v Črni

Danes in jutri bo v Črni potekala predstavitev novega Interreg projekta Slovenija- Avstrija ,Ravnovesje za naravo in ljudi , s kratico Banap.

V njem sodelujejo vodilni partner, Unescov koroški biosferni park Nockalm, ter partnerji deželna uprava Gradiščanske, zavod republike Slovenije za varstvo narave, Združenje za varstvo narave dežele Štajerske in občina Črna na Koroškem.

Cilj projekta je skupno, čezmejno ohranjanje biotske pestrosti travišč in priprava skupnega akcijskega načrta za ohranjanje njihove biotske pestrosti.

Pripravi bodo pet pilotnih akcij, prva bodo delavnice, ki se bodo odvijale v Črni, po uradni otvoritvi, s pričetkom ob 15. uri, na tri teme: travniki, tuje in invazivne vrste ter partnerstvo. Naslednji dan bosta sledila diskusija in sprejem sklepov, nato ogled Črne in olimpijske zbirke v Črni , sledili bosta še ekskurziji do obnovljene nekdanje osnovne šole Koprivna ter ogled Podzemlja Pece, ki bo tudi zadnja točka srečanja.

Črnjani v novem Interregovem projektu sodelujejo prav zaradi šole v Koprivni. Tam so že iz naslova projekta Nakult šolo uredili primerno za bivanje pohodnikov, ali pa za izvajanje različnih prireditev, s sredstvi iz tega projekta naj bi na šoli zaključili obrtniška dela.