18.10.2019
Koroška regija proti zadnjemu predlogu o skupni Koroško-šaleški pokrajini


Prizadevanja za ustanovitev pokrajin so se znova okrepila. Po četrtkovem posvetu o pokrajinah v Državnem svetu, kjer so predstavili zadnji predlog, ki ga je oblikovala širša strokovna skupina pod vodstvom prof. dr. Boštjana Brezovnika z mariborske pravne fakultete, gre za idejo ustanovitve desetih pokrajin s posebnim statusom mestnih občin. Predvidoma naj bi začel delovati leta 2023, v celoti pa bi zaživel do leta 2030.

Tokrat je strokovna komisija razmišljala o konceptu 10 pokrajin, vezanih na mestne občine in tako tudi predvidela Koroško – Šaleško pokrajino. Omenjeni koncept poudarja kriterij med 100 in 200 tisoč prebivalci z določitvijo nalog pokrajin, sistema in virov financiranja. Vendar je ta predlog naletel na Koroškem na izjemno negativne odzive. Že res, da se obe regiji z dvema mestnima občinama sicer povezujeta predvsem v težnjah po skupnih projektih, vezanih na gospodarski razvoj obeh regij, pa vendarle sicer ne ena kot druga ne sprejemata takšnega predloga. Obe imata svoj regijski svet in unštitucije, občine pa se regijsko povezujejo tudi v odločitvah in projektih. Čeprav vlada še ne sodeluje pri tem projektu, pa je pričakovati vsaj konsenz županov glede na pričakovane pristojnosti in naloge. Predsednik sveta koroške regije, Franjo Golob je izrazil presenečenje in dejal, da ta koncept za Koroško ni sprejemljiv in se bodo borili proti njemu. Ob tem je napovedal izredno sejo sveta regije, ki bo v četrtek prihodnji teden, prav tako pa želijo s snovalci pokrajin tudi okroglo mizo. 

Po omenjenem predlogu so za sedež Koroško- šaleške pokrajine določili Slovenj Gradec, za sedež pokrajinskega sveta Velenje in sedež sveta občin na Ravnah.

IF