13.08.2019
Štrekna bus se je dobro prijel


Novost letošnjega poletja za vse kolesarje je Štrekna bus, ki se je tudi zelo dobro prijel in je del mednarodnega projekta TRANS-BORDERS, ki se izvaja v okviru programa Interreg Srednja Evropa. V njem se devet institucij iz Nemčije, Poljske, Češke, Avstrije in Slovenije osredotoča na izboljšanje javnega potniškega prometa v robnih in obmejnih območjih srednje Evrope. Iz Slovenije sodeluje tudi RRA Koroška. Štrekna bus omogoča prevoz koles in potnikov, sedaj pa tudi prevoz vseh vrst e-koles V letošnjem letu je kolesarski avtobus povezal Velenje, Mislinjsko in Dravsko dolino ter Labot (Lavamünd) na avstrijski strani.

Štrekna bus, kot ga imenujemo, je trideset sedežni avtobus s prikolico za 19 koles. Z vožnjami je pričel 1. maja, vozil pa bo vse do 30. septembra. Maja in junija je vozil dvakrat na dan ob vikendih ter slovenskih in avstrijskih praznikih. V juliju in avgustu pa vozi dvakrat na dan, vsak dan. V septembru bo zopet vozil dvakrat na dan ob vikendih ter slovenskih in avstrijskih praznikih.

Kot so sporočili iz regionalne razvojne agencije, je bilo v prvih treh mesecih voženj prepeljanih 596 potnikov in 417 koles. Od tega samo v mesecu juliju 372 potnikov in 263 koles. Z mesecem avgustom pa so uvedli novost, prikolica sedaj omogoča prevoz vseh vrst e - koles, tudi tistih z debelejšimi okvirji.

Štrekna pa ima tudi novo spletno stran, ki je zaživela z avgustom : www.strekna.si. Na njej je moč najti vse koristne informacije o Štrekni – kolesarski poti po Mislinjski dolini, ter o Štrekna busu. Spletna stran je na voljo v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku.

IF