08.08.2019
Na pošti Ravne ta petek priložnostni žig in priložnostna ovojnica


Koroško filatelistično društvo praznuje 70. obletnico delovanja. Njihovi začetki segajo v leto 1949, ko so se organizirali v filatelistično z6vezo Slovenije. Tako so se na Koroškem 9. avgusta 1949, kmalu po začetnih zapletih z registracijo, v gostilni Cvitanič na Ravnah na Koroškem, zbrali na ustanovnem zboru Koroškega filatelističnega društva. Zasnovalo ga je 42 zbirateljev in tako se je KFD kot četrta podružnica po vrsti pridružila Filatelistični zvezi Slovenije.

Že pred ustanovitvijo društva 14. oktobra 1945 so poskrbeli za prvi priložnostni žig v počastitev Koroškega festivala, naslednje leto so izdali novega ob drugem festivalu na Ravnah. Oba žiga spadata med prve povojne žige v Sloveniji in sta za zbiralce že prava redkost. V zadnjih 70. letih je Koroško filatelistično društvo izdalo 196 priložnostnih poštnih žigov ter 202 tiskovine v obliki priložnostnih pisemskih ovojnic, dotiskov na dopisnico, razgledničnih dopisnic, razglednic, spominskih kartic ali maksimum kart.

V petek, 9. avgusta so v počastitev 70. obletnice KFD pripravili na pošti 2390 Ravne na Koroškem priložnostni žig in pisemsko ovojnico. Sklop, ki ga v Stripoteki Koroške osrednje knjižnice zaokrožuje pregledna društvena filatelistična razstava, je oblikoval arhitekst Borut Bončina.

IF