08.08.2019
Darja Vrčkovnik tudi uradno potrjena direktorica občinske uprave MO Slovenj Gradec


Mestna občina slovenj Gradec ima tudi uradno novo direktorico občinske uprave. Potem, ko so se iztekli vsi pritožbeni roki, je od 5. avgusta Darja Vrčkovnik, ki je bila doslej tudi vršilka dolžnosti direktorice, tudi s polnimi pooblastili prevzela funkcijo direktorice občinske uprave.

Darja Vrčkovnik bo usklajevala in vodila delo občinske uprave, skrbela za zakonitost in doslednost opravljanja nalog občinske uprave , sodelovala bo v projektih Mestne občine in organizirala naloge, povezane z delovanjem občinske uprave kot tudi sodelovanja z drugimi institucijami v mestni občini. Naj spomnimo, da je bila želja sedanjega župana, Tilna Kluglerja prav ta, da bi občinsko upravo vodil domačin oziroma domačinka, kar Darja Vrčkovnik tudi je. Pred prevzemom te funkcije je bila zaposlena v računovodstvu Mestne občine

Občinska uprava Mestne občine Slovenj Gradec je že nekaj časa, od meseca junija po reorganizaciji, sestavljena iz 5 oddelkov, to je Urada župana, Oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve, Oddelka za gospodarsko infrastrukturo, investicije in razvoj, Oddelka za prostor, varstvo okolja in gospodarjenje z občinskim premoženjem in Organa skupne občinske uprave Koroške.

V času reorganizacije, ki je trajala dobra dva meseca, nihče ni ostal brez zaposlitve.

 

IF