08.08.2019
Trajnostno poročilo Leka Prevalje za leto 2018

V trajnostnem poročilu družbe Lek na Prevaljah so me drugim navedli, da so lani v tovarni proizvedli 651 milijonov tablet, kar je 6 milijonov več kot leto prej. Kljub temu je poraba surovin ostala na ravni predhodnega leta. Količino odpadkov so zmanjšali za 5 odstotkov, neposredne izpuste toplogrednih plinov pa za več kot petino – tudi zaradi zagona novega zračnega kompresorja in nadgradnje krmiljenja hladilnih kompresorjev. Porabili so skoraj 5 odstotkov manj energije; zgolj z optimizacijo delovanja energetskih sistemov so prihranili 20 giga (J)džulov. Lek je za investicije v varovanje okolja v zadnjih petih letih namenil več kot 21 milijonov evrov, samo v letu 2018 4,9 milijona.

Za zdravje in varnost zaposlenih pri delu je Lek izvedel poleg rednih tudi dodatna specializirana usposabljanja, kar je prispevalo k ohranitvi dobrih rezultatov pri varnosti pri delu na prevaljski lokaciji. Indeks evidentirane nezgode na 200.000 opravljenih ur se je še nekoliko izboljšal in dosegel vrednost 0,79.

Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek, eno redkih tovrstnih poročil v Sloveniji, je že deveto zapored in obenem deseti javno objavljeni pregled Lekovih okoljskih vplivov. Pripravljeno je po mednarodnih merilih in v odnosu do trajnostnih razvojnih ciljev Združenih narodov. Dostopno je tudi spletni povezavi.