02.08.2019
Gradnja železniškega postajališča na Ravnah

Na Ravnah na Koroškem so lani, pozno jeseni , začeli obnavljati železniško postajališče. Izvajalca del sta konzorcij Rafael iz Sevnice in Slovenske železnice- železniško gradbeno podjetje. Skupna vrednost investicije je nekaj manj kot 1,3 milijonov evrov z vključenim DDV.

Predvidena je ureditev tirnih naprav in gradnja nove dostopne poti na peron , ki ga bodo prav tako obnovili in podaljšali. Dostopna pot bo primerna tudi za invalide. Prav tako je predvidena odstranitev obstoječega objekta na postajališču. Namestili bodo novo nadstrešnico ter informacijsko in urbano opremo postajališča. Objekt bo dobil novo zunanjo razsvetljavo, predvidena je tudi sanacija podpornega zidu.

Investitor, direkcija republike Slovenije za infrastrukturo, je pogodbo z obema izvajalcema podpisala 9. novembra lani, ko je bila izvedena tudi uvedba gradbišča. Pogodbeni rok za dokončanje del je 10 mesecev, oziroma 30. september letos. Po navedbah investitorja dela potekajo po načrtih, vendar v tej fazi investitor še ni opredelil natančneje, kdaj bo nova pridobitev uradno odprta.

Z ureditvijo novega železniškega postajališča, se bodo na Ravnah rešili ene od najbolj neuglednih točk, ki je doslej kazila podobo mesta.