10.07.2019
Cesta na pokopališče Barbara dokončana

Neugoden dostop do skupnega prevaljsko- ravenskega pokopališča Barbara in prostorska stiska na tamkašnjem parkirišču sta že skoraj preteklost. Lani sta se občini Prevalje in Ravne na Koroškem lotili obsežnih sanacijskih del, ki so pripeljala tako daleč, da so pred dnevi potegnili še zadnjo, fino plast asfalta na dovozni cesti za pokopališče. Cesta je zdaj urejena in dovolj široka za srečevanje avtmobilov, narejena pa je bila po principu povoznih pločnikov, ki si jih avtomobilisti delijo tudi z drugimi udeleženci prometa, torej pešci in enoslednimi vozili. Za dokončanje investicije ostajajo tako še ureditev dovozne ceste do parkirišča nad nasuto grapo, asfaltiranje novega parkirišča ter ureditev raztsvetljave . To bodo naredili naslednje leto, saj se mora teren na tem mestu še stabilizirati. Bodo pa že letos parkirišče zavarovali z ograjo in ga naredili v makadamski izvedbi, ter ponudili uporabnikom. Za obnovo dostopa do pokopališča oziroma sanacije plazovitega terena je država prispevala precejšen delež v višini 688 tisoč evrov nepovratnih sredstev v bruto znesku . Ostali del investicije, približno 150 tisoč evrov, si občini delita v sorazmerju s številom prebivalcev, občina Ravne prispeva 70 odstotkov , Prevalje pa 30 odstotkov sredstev. Na občini Prevalje trdijo, da občina Ravne zelo počasi in premalo zainteresirano izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti glede aneksov in plačevanja gradbenih del.