10.07.2019
Kozolec na Poljani izhodišče za različne turistične podvige

V današnji sredini reportaži smo zbrali utrinke sobotnih državnih iger podeželske mladine, ki so se odvijale na Poljani pri Prevaljah, ob kozolcu, ki se vse bolj uveljavlja kot prireditveni prostor za najrazličnejše priložnosti. Poleg tradicionalnega praznovanja praznika krajevne skupnosti Holmec, so vrsto let kozolec za predstavitev svoje dejavnosti uporabljale tudi zeliščarice, letos pa so prizorišče za druženje izkoristili tudi sindikati, ki so ob prvem maju pripravili shod za zaposlene v podjetjih Zgornje Mežiške doline. S pomočjo evropskih sredstev iz programa Interreg občina Prevalje ob kozolcu vzpostavlja tudi drugo potrebno infrastrukturo. Prvi projekt je NatureGame, župan Prevalj, Matic Tasič pa je povedal, da bi morale sanitarije sicer že biti urejene, pa se je pri razpisu nekoliko zapletlo. Okolico kozolca bodo uredili tudi z različnimi potmi in zasaditvami, naredili bodo paviljone, info točko in kolesarsko pot, pa vodni zadrževalnik. V okviru projekta NaKult pa bodo uredili kozolec, vključno s tehnično opremo ter postavitvijo razstave – fotogalerije. Občina Prevalje ima za prvi projekt na voljo približno 270.000 evrov, za drugega pa 81.000 evrov. Delež sofinanciranja je 85 odstotkov vrednosti naložb, občina pa bo prispevala 15-odstotni delež. Zaključek obeh projektov je načrtovan v letu 2021. Vse to pomeni veliko pridobitev za dolgoročni razvoj turizma na tem delu. 

KV