10.07.2019
Mislinji na pomoč priskočila tudi MOSG


Tako, kot je to pred dnevi storila Občina Velenje, ko je ponudila 15.000 evrov pomoči za sanacijo posledic neurja, je Občini Mislinja zdaj priskočila na pomoč tudi Mestna Občina Slovenj Gradec. Na pobudo župana Tilna Kluglerja so včeraj na 3. dopisni seji svetniki sprejeli sklep, da prispevajo 20.000 evrov sredstev iz proračuna MO Slovenj Gradec, ki jih bo sosednja občina lahko porabila za najnujnejšo sanacijo milijonske škode po junijskem in julijskem neurju. Sredstva bodo nakazali iz zagotovljene proračunske rezerve za leto 2019. Naj spomnimo: 22. Junija in 2.julija sta občino Mislinjo prizadeli dve močni neurji, ob katerih sta reka Paka s pritoki ter reka Mislinja zaradi poplavljanja povzročili veliko materialno škodo na cestni in ostali infrastrukturi, kmetijskih zemljiščih in vodotokih. Najhuje je bilo na območju naselij Gornji in Srednji Dolič, Tolsti Vrh, Paka, Kozjak ter na Gozdarski cesti. Škoda je nastala tudi na številnih stanovanjskih objektih in posameznih gospodarskih poslopjih, aktivirana so bila vsa prostovoljna gasilska društva v občini, štab Civilne zaščite ter Komunalnega podjetja Slovenj Gradec in njenih kooperantov. Občina Mislinja poziva oškodovance, da je današnja sreda še zadnji dan za prijavo škode na stanovanjskih objektih in kmetijskih površinah, kajti po poteku roka bodo občinske komisije začele z ocenjevanjem na terenu.


NK