15.05.2019
Vabila na odvzem vzorcev krvi

Preskušanje vzorcev krvi otrok in določanje količine svinca v njej sodi v vladni Program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini, rezultati pa so merilo za oceno napredka programa ter podlaga za načrtovanje prihodnjih ukrepov. Raziskavo izvaja območna izpostava inštitita za javno zdravje z Raven na Koroškem. Tudi letos bodo v mesecu maju povabili tri leta stare otroke iz Zgornje Mežiške doline na odvzem krvi za določitev vsebnosti svinca. Vabilo bodo poslali 117 otrokom iz Zgornje Mežiške doline. Odvzemi krvi bodo potekali 21. maja v Zdravstveni postaji Črna, ter 23. in 28. maja v ZdravsTveni postaji Mežica v popoldanskem času. V obdobju od 21. do 28. maja bodo na voljo tudi redni termini diagnostičnega laboratorija Zdravstvenega doma Ravne in v Zdravstvenih postajah Črna ter Mežica. Starše tri leta starih otrok iz Zgornje Mežiške doline, ki bodo v teh dneh prejeli vabilo na odvzem krvi, prosijo , da se odzovejo povabilu in pripeljejo otroka v laboratorij lokalne zdravstvene postaje v terminu, zapisanem v vabilu. V kolikor jim termin ne ustreza ali pričakovanega vabila ne bi prejeli, prosijo, da to čim prej sporočijo na območno enoto inštituta Ravne , za uskladitev termina.

Upajo, da bo tudi letos odziv vsaj tako dober kot v prejšnjem letu. Ponavadi se na poziv odzove do 80 odstotkov staršev, v nekaterih letih tudi več.