15.04.2019
Nov Družinski zakonik več pristojnosti daje sodiščem

Z današnjim dnem se bo začela uporabljati večina novosti novega družinskega zakonika. Glavna je prenos pristojnosti za odločanje o ukrepih za varstvo koristi otroka s centrov za socialno delo na sodišča. Zakonik prinaša tudi prenovljene določbe o starševski skrbi, svetovanju parom v težavah in skupnem starševstvu v primeru razveze. Kakšne bodo torej po novem pristojnosti sodišč in kako so pripravljeni na dodatne pristojnosti, pojasnjuje okrajna sodnica svetnica, vodja družinskega oddelka na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu Mihaela Rakovnik je povedala, da po novem ne bodo potrebne priče ob sklenitvi zakonske zveze ali obletnici slednje, razvezo para brez otrok bo lahko potrdil notar, še vedno pa bo potrebno na sodišče ob razvezi z otroki. Pred tem je obvezen predhodni svetovalni proces na centru za socialno delo, katerega osnovni namen je ohranitev zakonske zveze, ob svetovanju bodo centri ponudili tudi možnost mediacije. Glede odločitve o dodelitvi otrok, stikov in preživnine za otroke pa je namen svetovalnega procesa predvsem sporazum staršev. Brez zapisnika centra za socialno delo bo sodišče predlog za razvezo zavrglo. V težjih primerih, ko so otroci ogroženi, pa ima sodišče po novem pristojnost odločitve v prid otrokom v 24 urah, zato sodniki od polnoči tudi že opravljajo 24 urno dežurno službo.

KV