15.03.2019
Drugi gospodarski forum danes na Kopah


Na dogodku se tokrat osredotočamo na ključne razvojne izzive, ki jih za koroško gospodarstvo prinaša novo razvojno obdobje, ki sega preko leta 2025. Z osrednjim ciljem dosegati vsaj 2000 novih delovnih mest na Koroškem, udeleženci foruma zaokrožajo izhodiščne teme in jih usmerjajo v rešitve, ki bodo osnova razvojnim projektom Koroške na področjih industrije, digitalizacije in turizma ter povezovanja gospodarstva s širšim družbenim okoljem. Na Kopah je poleg koroških gospodarstvenikov tudi močna delegacija Ministrstva za gospodarstvo z ministrom Počivalškom na čelu in tudi Boštjan Gorjup, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, Regionalna razvojna agencija, župani in poslanci, udeleženci foruma pa bodo skozi delovne skupine z izmenjavo mnenj oblikovali predloge za nadaljnje razvojne gospodarske projekte koroške regije.

Osrednji cilj novega razvojnega obdobja, ki sega preko leta 2025, je doseganje vsaj 2000 novih delovnih mest na Koroškem. Nosilna področja doseganja cilja so nadaljnji razvoj industrije, tokovi digitalizacije in potenciali turizma, širši pomen dodajajo pobude mladih in področje zdravstva ter povezovanje gospodarstva z lokalnimi skupnostmi. Skupaj z ukrepi vlade ter v povezavi s finančnimi spodbudami za dolgoročne razvojne investicije je tovrstno povezovanje temelj pospešenega razvoja Koroške.

Izzivi razvoja so tesno povezani s strukturo gospodarstva in kadrovskim potencialom regije, sporočajo iz GZS Koroška. Zagotavljanje kadrov dobiva vse večji pomen zaradi gospodarske rasti in dejstva, da so predelovalne dejavnosti generator razvoja gospodarstva regije. Z rastjo industrijske proizvodnje rastejo zaposlitvene možnosti v teh panogah, koroške družbe pa se soočajo s pomanjkanjem ustreznega strokovnega kadra. Pereč problem metalurških tehnikov rešuje program Srednje šole Ravne. Skupaj s Koroško gospodarsko zbornico in družbo SIJ Metal Ravne šola spodbuja mlade k vpisu ter obenem vabi podjetja v regiji k razpisu štipendij, saj se s tem krepi strokovna kadrovska struktura v regiji.

IF