13.03.2019
25 let Kmetovalca

Kmetovalec je slovenska mesečna revija, ki prinaša zanimivosti s področja kmetijstva z rubrikami, kot so Zanimivo, Poljedelstvo, Reportaža, Živinoreja, Tehnika, Politika, Mladi in podobno. Prav te dni strokovna kmetijska revija, ki jo izdajajo v Slovenj Gradcu, obeležuje 25 let izhajanja. Kot pravi urednik Andrej Golob, so pred 25.-timi leti pričeli negotovo pot tam, kjer jo je petdeset let poprej končal predhodnik, stari Kmetovalec. Kot pravijo v uredništvu Kmetovalca, so stopili v velike čevlje, ki jih je prej kar šestdeset let nosila revija, ki je kmetom in strokovnjakom s tega področja vedno prinašala zanimive in strokovne vsebine, na katerih se je bilo mogoče učiti, pridobivati izkušnje in druga mnenja. Kmetovalec vse odkar smo v v samostojni Slovenji, vsak mesec še vedno tudi izobražuje in svetuje, poleg prej omenjenih rubrik vsako četrtletje postreže tudi s prilogo Gozd in obnovljivi viri, vsak mesec pa si lahko zainteresirani naročniki revije preberejo urednikov uvodnik, ki vsakič opozarja na aktualne probleme in jih poskuša osvetljevati z drugega zornega kota. Kmetijska založba iz Starega trga, ki izdaja mesečnik, sicer vsako leto na trgu ponudi tudi številne knjige in priročnike in opominjajo, da je 25 let doba, ko takšna revija, kot je Kmetovalec, uspe, ali pa neopažena izgine.

KV