13.03.2019
V Libeličah si želijo novo večnamensko dvorano

Pred četrtkovo sejo občinskega sveta v Dravogradu so v Listi za Libeliče, ki ima v občinskem svetu tudi svojega svetnika, Jožeta Pšeničnika, pripravili amandma k predlogu odloka o proračunu za letošnje leto, ta pa se nanaša na prerazporeditev sredstev iz investicij v vzdrževanje in gradnjo cest na pripravo zemljišč in projektov za gradnjo večnamenske dvorane v Libeličah. V Libeličah namreč že vse od leta 2014 aktivno razmišljajo o gradnji slednje, saj so v kraju, kjer je tudi precej mladih družin, vse večje potrebe po prostoru, ki bi ga za telovadnico in prireditve lahko uporabljali vrtčevski in osnovnošolski otroci, dvorano nujno potrebujejo tudi gasilci in kulturniki, za druženje in rekreacijo pa tudi vsi ostali aktivni občani. Aktivnosti za odkup zemljišča in pripravo projekta so stekle že v letu 2015, v letošnjem proračunu pa postavke za večnamensko dvorano v Libeličah ni. Jože Pšeničnik je pojasnil, da so načrti za dvorano stari že petnajst let in so se v Dravogradu že odvijale aktivnosti za odkup zemljišča. Slednjega bi tudi nujno potrebovali, da bi se lahko sploh prijavili na kak javni razpis. Radi bi uredili tudi parkirišče in s tem bi bili v prvi fazi, dodaja Pšeničnik, že kar zadovoljni, saj se zavedajo, da dvorane ni mogoče zgraditi kar čez noč.

V prihodnjih letih bodo v Libeličah praznovali dve pomembni obletnici. Prva je 130. let tamkajšnjega gasilskega društva, ki jo bodo praznovali leta 2021, druga pa v letu 2022, ko bo 100. obletnica priključitve Libelič k matični domovini. Velika dogodka, pravijo Libeličani, želijo obeležiti dostojno, v lepo urejenem kraju in tudi v primernih prostorih.

KV