06.02.2019
Izobraževanje učiteljev/vzgojiteljev za nudenje prve pomoči

V mesecu novembru so inštruktorji Zdravstveno reševalnega centra Koroška na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec izvedli izobraževanje za pedagoške delavce na temo Veščine za ukrepanje ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih učencev.

Ideja za izobraževanje je nastala na željo učiteljev Prve osnovne šole, saj ugotavljajo, da je vedno več učencev z alergijami na hrano in pike žuželk, epilepsijo, astmo, sladkorno boleznijo ali pa se pogosteje poškodujejo pri športu in drugih dejavnostih.

Pri snovanju programa so bila ključna Priporočila nacionalnega inštuituta za javno zdravje za ukrepanje ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih, pri čemer so se naslanjali na ameriške izkušnje posebej prilagojene osnovnim šolam . Gosta v oddaji sredina sredica, kjer smo govorili o podrobnostih sta bila Ksenija Uršej , koordinatorica izobraževanja pri reševalnem centru in vodja inštruktorjev reševalcev Samo Podhostnik. Poleg točk za napredovanje je lahko motivacija učitelja, da se udeleži tovrstnega izobraževanja zavest ,da je storil nekja dobrega in da se znebi neznnaja in strahu, kako ukrepati v takšnih primerih.

V Zdravstveno reševalnem centru Koroška so sicer za učitelje pripravili sklop izobraževanja v osmih šolskih urah, s petnajstimi primeri pravilnega postopanja ob reševanju. Program je zaenkrat plačljiv, prizadevajo pa si, da bi ga spravili v program Katis, kjer je pri ministrsvu za šolstvo in šport fond za takšne namene.