09.01.2019
Na obljube so spomnili dr. Mira Cerarja

Mladinska inciativa za tretjo razvojno os je napisala in objavila protestno pismo nekdanjemu predsedniku vlade dr. Miru Cerarju, ki je ob obisku Koroške marca 2015 javno obljubili, da se bo v letu 2019 pričela izgradnja 3. razvojne osi na odseku od avtoceste A1 do Slovenj Gradca. Dejansko je v času Cerarjeve vlade bil storjen napredek. Na odseku A1-Velenje je bila po dolgih letih sprejeta uredba o državnem prostorskem načrtu, kjer je žal je prišlo do ustavne presoje te uredbe, ki še ni zaključena .
 Med Korošci, sosednjo Savinjsko-Šaleško regijo in Ministrstvom za infrastrukturo je bil julija 2017 podpisan poseben Protokol o izgradnji 3. razvojne osi na Koroško. Časovnica protokola sledi Cerarjevi obljubi, da se bo decembra 2019 pričela gradnja 3. razvojne osi.

Decembra 2018 so bili predstavniki Mladinske iniciative za 3. razvojno os in Odbora za izgradnjo 3. razvojne osi na Koroško negativno presenečeni in šokirani zaradi Družbe za avtoceste Republike Slovenije, saj je ta predlagala novelacijo časovnice izgradnje in zamike od enega do treh let.

Nad takšnim pristopom dela so zelo razočarani in imajo občutek, da država in njene službe k temu projektu ne pristopajo z dovolj volje.

Ker je dr. Cerar še vedno ste član vlade in predsednik ene izmed koalicijskih političnih strank, se nanj tudi obračajo z željo, da se bo odzval in zavzel za realizacijo lastnih obljub.