09.01.2019
Začetek odškodninskih tožb proti Verbundu

Na okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu poteka sedem, na okrajnem pa še ena gospodarska tožba, v kateri različni oškodovanci tožijo avstrijskega upravljavca hidroelektrarn, družbo Verbund z Dunaja, zaradi povzročene škode v poplavah , 5. novembra 2012. Potem, ko je pregon po kazenski zakonodaji že zastaral, so tožniki pravočasno vložili zasebne odškodninske tožbe, v kateri želijo dokazati krivdo za nastalo škodo Verbundu zaradi neprimernega upravljanja z vodo v času poplav. Ker upravljavec ni pravočasno izpraznil vodnih akumalcij, je bil to prisiljen storiti ob velikem deževju, kar je povročilo poplave nizvodno po Dravi. Tožbe so šele na začetku, saj sta bila danes prva naroka v primeru tožbe podjetja Monter Dravograd, ki zahteva odškodninov višini 489 tisoč evrov in družbe Fides, ki zahteva dobrih 63 tisoč evrov. Sodnik Simon Došen je po soočenju odvetnika tožečih strank Tomaža Rotovnika in zagovornika Verbunda Mateja Brajnika iz ljubljanske odvetniške pisarne Andrič, ugotovil, da poravnava ni možna. V nadaljevanju sta obe strani predložila obširne vloge z dokazi za svoj prav. Nanju bo treba odgovoriti v roku 30 dni. Sodnik Došen je tudi določil, da bodo k presojanju povabili dva izvedenca, najprej izvedenca meteorološke stroke in nato še hidrologa. Z vsemi roki bo to razsojanje precej podaljšalo, zato tokrat sodnik ni določil točnega datuma naslednje obravnave.

V Avstriji je kazenski pregon zastaral , odškodninske tožbe tudi niso napredovale dlje kot pri nas, sta se pa občina Labot in Verbund neuradno pogodila za odškodnino, kar nekateri pravni strokovnjaki razlagajo kot tiho priznanje krivde avstrijskega upravljavca hidrolelektrarn.