07.11.2018
V Tabu Mežica razdelili dobiček

V Tovarni akumulatorskih baterij Tab iz Mežice je za potekala skupščina družbe na kateri so po preloženem dnevnem redu najprej potrjevali dobiček in nato odločali o delitvi le- tega. Skupščine se je udeležilo 78 odstotkov kapitala, predloženi sklepi so bili potrjeni stoodstotno. V času, ko je tovarna iskala kupca so bile ideje, da bi celotni dobiček usmerili v rezerve, po propadu posla z južnoafriškim kupcem, pa so pripravili predlog , da se dobiček razdeli . Dobiček je sestavljen iz rezerv dobička iz leta 2012 v višini dobrih 7 milijovo evrov, in rezerv dobička iz leta 2013 v vrednosti dobrih dobrih 8 milijonov evrov. V skupni vrednosti , ki znaša 15,5 milijona evrov so ga v skladu z lastniškimi deleži razdelili med 214 delničarjev. Dividendo so povišali na 60 evrov bruto in je za dvajset evrov višja kot lani ter najvišja doslej. Za povišanje so se odločili, ker so v lanskem letu zelo dobro poslovali in tudi zaradi napovedane morebitne povečane obdavčitve kapitalskih dobičkov. Direktorju Bogomirju Auprihu, ki ima 16-odstotni lastniški delež, se bo bančni račun obogatil za okoli 2,5 milijona evrov bruto, največji posamezni delničar je sicer družba Energija RM.

Tab je letos v prvih devetih mesecih poslovanja dosegel realizacijo iz prodaje v višini 201 milijon evrov, dobiček v istem obdobju pa znaša 19,7 milijona evrov.