10.08.2018
MOSG naročila meritve zraka, tal in vrtnin ob hmeljiščih

V Mestni občini Slovenj Gradec se vendarle premika na področju hmeljarstva.

Kot smo že poročali, bodo hmeljarji mislinjske doline v tem mesecu še škropili hmeljeve nasade. Medtem ko so škropljenje sorte Savinjski Golding z bakrovimi in žveplovimi pripravki že zaključili, bodo v prihodnjih tednih še škropili pozne sorte, ki jim zaradi visoke vlage in vročine škodljivci še grozijo. Po zahtevah civilne iniciative CIVOZ in na pobudo mestnega sveta je Mestna občina Slovenj Gradec julija pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje okolje in hrano v Mariboru naročila ponudbo za vzorčenje in analizo tal, kmetijskih pridelkov in zraka.

Nacionalni laboratorij iz Maribora bo v prihodnjih tednih ob napovedanem škropljenju hmeljišč v Mislinjski dolini izvedel monitoring zraka, tal in pridelkov v neposredni bližini nasadov hmelja, s katerimi bodo pridobili natančne podatke, v kakšni meri je škropljenje tudi v resnici moteče ali sporno oziroma kako lahko vpliva na zdravje ljudi. Monitoring je na pobudo Civilne iniciative CIVOZ in občanov naročila Mestna občina Slovenj Gradec, na sestanku vseh strani, poleg predstavnikov občine, hmeljarjev, civilne iniciative in neodvisnega inštituta za okolje in prostor iz Celja, ki bo meritve tudi spremljal in koordiniral nadaljnje aktivnosti, pa so dogovorili podrobnosti. Dr. Cvetka Ribarič Lasnik, direktorica inštituta je povedala, da bodo odigrali vlogo koordinatorja pri meritvah med vsemi stranmi. Meritve bodo opravljali na lokacijah, ki jih je predlaga civilna iniciativa, hmeljarji pa bodo pravočasno sporočili termine škropljenja.

Civilna iniciativa, ki škropljenje hmeljišč ves čas problematizira, je zadovoljna z napovedanimi meritvami. Meritev so se razveselili tudi hmeljarji, saj upajo, da bodo rezultati končno pomirili javnost, opozarjajo pa, da bi bilo dobro opraviti tudi meritve zaradi vseh ostalih dejavnikov onesnaževanja. Kataster ostalih onesnaževalcev je sicer mogoče pridobiti, pravijo na Mestni občini, ki se je odzvala samo na problematiziranje širjenja hmeljišč. Mestno občino bodo meritve stale 19. 000 evrov, ta zalogaj pa bi bil precej večji, če bi se lotili tudi monitoringa številnih ostalih onesnaževalcev.

KV