12.07.2018
Modelarski tabor na Naravskih ledinah

V počitniških dneh marsikje organizirajo doživljajske tabore, kot kvalitetno obliko preživljanja prostega časa mladih . Poleg redne dejavnosti centrov šolskih in obšolskih dejavnosti ,ki sta na Koroška dva, ob Dravi ter na Bregu pri Mežici, je še nekaj stalnih taborov, najdejo pa se tudi občasni. Tako je Zveza za tehnično kulturo mladih razpisala modelarski tabor, ki je v preteklem tednu potekal v koči na Naravskih ledinah. V postojanki , ki jo sicer oskrbuje planinsko društvo Ravne, je tabor potekal od prejšnje nedelje do sobote. Udeležilo se ga je 19 otrok iz cele Slovenije od 9 do 14 leta starosti. Za tehniko se očitno zanima več fantov, ki jih je bilo 17. Več kot polovica udeležencev je bila povratnikov, torej so se podobnega tabora udeležili že prej. Pod vodstvom mentorjev Miha Kozjeka in Miha Kočarja iz Ljubljane so cel teden izdelovali radijsko voden model letala, ki so ga preizkusili na zadnji dan v soboto. Otroci niso samo modelarili, pod vodstvom športne animatorke so imeli vsak dan del časa namenili tudi športni aktivnosti in igram. Skupaj s starši pa so se povzpeli tudi na našega vršaca, Uršljo goro.