11.07.2018
94 odstotni uspeh slovenjgraških splošnih maturantov

Rezultati splošne mature so znani tudi na Slovenjgraški gimnaziji, kjer je šolanje uspešno zaključila 19. generacija gimnazijcev, letošnji rezultati pa se kljub vsemu nekoliko razlikujejo od prejšnjih. Ravnatelj gimnazije Slovenj Gradec, Stane Berzelak je poudaril, da so z rezultati mature zelo zadovoljni, saj so bili 94 odstotno uspešni, generacija 1999. leta rojenih otrok pa je izjmena tudi na drugih področjih, predvsem na človeški ravni, kar kot ravnatelj izjmeno ceni. Letos med slovenjgraškimi gimnazijci ni zlatega maturanta oziroma maturantke, kar prav tako pripisujejo pomanjkanju potrebe po višjih točkah za vpis na fakultete. Med letošnjimi maturanti, ki niso bili povsem uspešni, je nekaj takih, ki bodo morali ponovno opravljati maturo iz enega predmeta, en dijak pa bo moral maturo v celoti ponavljati. Podelitev spričeval vsem uspešnim maturantom bo drevi ob 19. uri v Koroški galeriji likovnih umetnosti, slovesnosti pa se bodo poleg maturantov in staršev udeležili tudi učitelji, ki bodo tako dokončno zaključili s šolanjem še ene generacije. V jeseni bo prag slovenjgraške gimnazije prestopilo 56 novih dijakov.

KV