15.05.2018
Predstavili so se koroški kandidati za poslance Stranke modernega centra

V torek so se na novinarski konferenci predstavili kandidati Stranke modernega centra, ki bodo na parlamentarnih volitvah kandidirali za poslance v Dravski, Mislinjski in Mežiški dolini. 

Predstavitev koroških kandidatov je pospremil predsednik sveta stranke modernega centra, dr. Dragan Matič, ki je izpostavil slogan nastopa stranke SMC na tokratnih volitvah „Bolje za vse“ in dejal, da na volitve pošiljajo svoje najboljše kandidate. 

Ivan Škodnik, nekdanji ravnatelj Srednje gostinske, turistične in lesarske šole, dosedanji poslanec stranke SMC, ki kandidira v Mislinjski dolini poudarja, da kar obljubi, tudi stori. Pri tem je poudaril resničitev gradnje hitre ceste, kar vrača optimizem med gospodarstvenike in Korošce nasploh, pri čemer je izpostavil dokončanje ceste do Slovenj Gradca z izgradnjo krožišča v Šmartnem in obvoznico za povezavo z Mežiško dolino. Dokončati je potrebno cesto na Kope in postoriti več za zagon lesne industrije na Koroškem. Zavzema se za razvoj zelenega turizma in uporabo lokalno pridelane hrane. Škodnik si bo prizadeval tudi za vzpostavitev regionalne pilotske stanovanjske zadruge za mlade družine.

Danilo Anton Ranc, ki ga je pot iz gospodarstva z volitvami stranke SMC prav tako ponesla v poslanske klopi, želi nadaljevati zaveze kot so izgradnja severnega dela 3. razvojne osi in pričetek gradnje do Holmca, zmanjšati onesnaženost s svincem in zamenjavo salonitnih vodovodnih cevi, omogočiti mladim da ostanejo v regiji, ob tem pa izpostavlja tudi razvoj turizma na kmetijah, pa tudi kulturnega in rekreacijskega turizma. Danilo Ranc pri tem poudarja še zagotovitev 5 milijonov evrov za vzpostavitev koroškega lesnega centra. Oba poslanca, tako Škodnik kot Ranc sta poudarila, da lahko Korošci skupaj v Ljubljani dosežejo več.

V Dravski dolini za poslanca stranke SMC kandidira bivši komandir Policijske postaje Dravograd, veteran vojne za Slovenijo, sedaj pa občinski svetnik in predsednik krajevne skupnosti Dravograd, Ferdo Abraham. Izpostavil je projekte, ki jih je stranka SMC realizirala za Dravsko dolino, pri čemer je omenil začetek gradnje tretje razvojne osi do Slovenj Gradca in Dravograda, obnovo cest in kolesarskih stez, obnovo lesno-predelovalne industrije v Dravogradu z vzpostavitvijo Lesnega centra. Te projekte je treba dokončati, še zlasti pa obnoviti vse ceste v Dravski dolini. Pri tem je izpostavil uresničitev še boljših pogojev za turizem v dolini in podjetniške iniciative s povezovanjem. Ferdo Abraham želi v Dravsko dolino pritegniti še izobraževalni center za kakovostna delovna mesta in ustvarjanje priložnosti, da si mladi lahko življenje ustvarijo doma.

IF