11.04.2018
Vrtci na Koroškem se soočajo s pomanjkanjem prostora;

Po zaključenem vpisu otrok v vrtce na Koroškem vse več vzgojno izobraževalnih zavodov ugotavlja, da se ponovno soočajo s prostorsko stisko. Slednja bo povod tudi za nekatere čakalne liste za otroke, ki bodo najnižje točkovani in bodo tako morali ostati doma dokler se ne bo sprostilo kakšno novo mesto. Kot smo že poročali, so na Prevaljah zaradi velikega povpraševanja po prostih mestih v vrtcu uvedli dodaten oddelek prvega starostnega obdobja, oziroma so napolnili dosedanji polovični oddelek, tako, da je vrtec povsem poln. Takšne sreče nimajo na Ravnah, kjer so pri zadnjem vpisu ugotovili, da število otrok presega prostorske zmožnosti v treh enotah ravenskega vrtca. Po tem, ko so neuspešno iskali različne možnosti in prostore, bo nekaj otrok moralo počakati na čakalni listi. Enako velja tudi v vrtcih v Radljah, Mislinji in Dravogradu, kjer se v zadnjem času z največjo stisko soočajo v Libeličah in Šentjanžu. Razlog za prostorske stiske ni v večjih generacijah otrok, razlaga Špela Rus, pomočnica ravnatelja za vrtec v Radljah ob Dravi, ki pravi, da je največji porast v zadnjih letih pri vpisu otrok v prvem starostnem obdobju. Ta se je iz 30 povečal na kar 50 do 70 odstotkov. Starši, kot kaže, nimajo varstva, saj so babice v večini še zaposlene in tako je zanimanje za vrtec večje. Dovolj prostora in idealne pogoje za delo imajo le v Vrtcu Slovenj Gradec, se pa v večjih krajih vzgojitelji in strokovni delavci soočajo z drugimi težavami. Največji izziv jim predstavljajo tujci, za katere že uvajajo nove pristope k vključevanju v našo družbo. Ravnateljica Vrtca Ravne na Koroškem Mateja Hovnik je pojasnila, da so v letošnjme letu pristopili k evropskemu projektu  za večjo bralno pismenost, v njem pa bodo sodelovali vsi oddelki ravenskega vrtca, v sodelovanju s strokovnim timom in koordinatorko projekta, k učenju slovenskega jezika bodo pritegnili tudi starše tujejezičnih otrok.

Glede na vse izzive bo na Koroškem gotovo najpomembnejša naloga lokalnih skupnosti v naslednjem mandatu prav gradnja novih vrtcev.


 

KV