11.04.2018
Znani so podatki o vpisu na srednješolski center SG

Po tem, ko se je pretekli teden iztekel rok za vpis na srednje šole, so znani tudi podatki o vpisu na srednji šoli Slovenj Gradec in Muta ter Gimnaziji Slovenj Gradec. Kot pravi ravnatelj gimnazije Stane Berzelak, se je trend vpisa očitno prevesil na strokovno srednješolsko izobraževanje, tako da bo gimnazija tudi letos razpisala dva oddelka, prijavljenih je namreč 51 novincev, le trije več kot lani. Kljub temu, da v tem času še poteka prenos prijav, je nemogoče pričakovati, da bi lahko razpisali še tretji oddelek, čeprav si tega na dolgi rok želijo. Da se trend premika v smer strokovnega izobraževanja, pa je skoraj nemogoče ocenjevati po podatkih o vpisu na srednjo šolo Slovenj Gradec in Muta. Kot je povedal ravnatelj Bernard Kresnik, so pričakovali več vpisa v gostinstvo in turizem, kjer je le 10 vpisanih, prav toliko se jih je vpisalo v smeri trgovec in ekonomski tehnik.

Na srednji šoli Slovenj Gradec in Muta je najbolj poln oddelek predšolske vzgoje, vpisanih je 26 bodočih dijakov, le 10 se jih je vpisalo v program okoljevarstvenega tehnika. Največ zanimanja je za program mizarja, kjer se je vpisalo 20 devetošolcev, deset jih je vpisanih tudi v program obdelovalec lesa. Kot problem Kresnik izpostavlja nov program lesarski tehnik, za katerega se je prijavilo le 8 kandidatov od petnajstih, ki bi jih potrebovali, da bi se program tudi izvajal. Ob tem Kresnik izraža še bojazen, da ministrstvo po dvakrat neuspelo razpisanem programu slednjega ne bo več razpisovalo. Kako bo z izvajanjem vajeniškega poklica, na Srednji lesarski šoli še ne vedo, se pa z vpisanimi kandidati o tem še dogovarjajo. Vseh vpisanih na Srednji šoli Slovenj Gradec in Muta je trenutno okoli 90.

 

KV