10.04.2018
Na Koroškem močni izvozniki

V časniku Delo so objavili spisek 130 tih najuspešnejših izvoznih podjetij v Sloveniji po kriteriju višine prihodka pri prodaji. Zdaleč največji izvoznik je Revoz Novo mesto, sledijo Krka, Lek in Gorenje Velenje. Na lestvici je tudi nekaj koroških podjetij, bodisi samostojnih ali v sklopu večjih skupin. Tako je skupina SIJ- Slovenska industrija jekla na visokem 5. mestu z 651 milijoni evrov izvoza. Glavni trg jeklarjev je Nemčija. Na 10. mestu je Tovarna akumulatorski baterij- Tab Mežica, ki je na tuje lani prodala za 194 milijonov izdelkov, od tega največ v Italijo. Kableks Tržič je na 18. mestu s 126 milijonov izvoza, v njihovem sklopu je tudi izpostava v Mežici. Slovenjgraški Audient se nahaja na 29. mestu z 82 milijoni izvoza, največ pa so izvozili na Švedsko.

Po podatkih območne zbornice Koroška so vsa podjetja na Koroškem lani izvozila za 870 milijonov evrov izdelkov, oziroma desetino več kot leto poprej. Delež v slovenskem izvozu znaša 3,7 odstotka in je za 1,3 odstotne točke višji od uvoza. Glavni izvozni partnerji koroškega gospodarstva so Nemčija, Avstrija, Italija, Francija, Združene države Amerike , Španija in Švedska. Po vrsti blaga so glavni izvozni artikli akumulatorji, sedeži, palice in kotni profili. V Nemčijo kot najpomembnejšega trgovinskega partnerja pa so koroška podjetja izvozila največ transmisijskih gredi in ročic, električnih akumulatorjev, sedežev, izolirane žice in kablov.