13.03.2018
Sindrom karpalnega kanala ni poklicna bolezen

Na Upravni enoti Ravne je pred sedmimi leti javni uslužbenec zahteval priznanje poklicne bolezni v okviru uradniškega poslovanja, zaradi težav s sindromom karpalnega kanala. Zadeva je po več razpravah na sodišču dobila tudi končni epilog. Načelnica UE Ravne, Vlasta Božnik je razložila, da je bistvo sodbe  zavrnjen tožbeni zahtevek v celoti. Na sodbo je bila možna pritožba na višje delovno sodišče, ki pa je uslužbenec ni uporabil. 11. marca 2016 je tako postala sodba tudi pravnomočna. Uradniški poklic tako še vedno nima prizanne poklicne bolezni.

 

KV