13.03.2018
Priprava DPN za daljnovod v Mežiško dolino

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja je 8. marca objavilo pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za visokonapetostni dvakrat 110 kilovoltni daljnovod med transformatorskima postajama Ravne in Mežica. Pobuda bo do 9. aprila objavljena v digitalni obliki na spletnih straneh ministrstva za okolje in prostor, javnost pa ima možnost v času objave pobude nanjo dati predloge, priporočila in usmeritve ter mnenja. Koordinator in pobudnik bosta skupaj z investitorjem, Elektrom Celje in izdelovalcem analizirala prispele predloge javnosti ter smernice nosilcev urejanja prostora. Na podlagi analize bo koordinator pripravil osnutek sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta in ga poslal v obravnavo prostorski konferenci. .

Če spomnimo, naraščajoče potrebe predvsem gospodarstva v Mežiški dolini narekujejo umeščanje 110-kilovoltnega daljnovoda od Raven na Koroškem do Mežice, ki pa je že na samem začetku naletelo na težave. Zato se je družba Elektro Celje odločila razmere vsaj kratkoročno urediti s srednje napetostnimi vodi. Gradbena dela v okviru 3,5 milijona evrov vredne naložbe potekajo že vse od lanske jeseni.

Zaradi potreb prebivalstva in gospodarstva, zlasti zaradi zagotavljanja kakovostne oskrbe na vseh območjih in omogočanja priključevanja novih uporabnikov, uvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in mrežne integracije obnovljivih virov energije, namerava družba, v skladu z 10-letnim načrtom razvoja omrežja, realizirati še 213,1 milijonov evrov investicijskih vlaganj v elektroenergetsko infrastrukturo za trajnostni razvoj.

KV