07.02.2018
Zavrnili tožbo zaradi rejništva

Upravno sodišče v Mariboru je prejšnji teden zavrnilo tožbo, ki jo je babica velenjskih dečkov Marija Otorepec vložila proti državi, ker ji ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve aprila 2016 ni dalo dovoljenja za opravljanje rejniške dejavnosti. To posredno pomeni, da dečka ostajata pri rejnikih, poročajo mediji.

Upravno sodišče je tako odločilo po dveh glavnih obravnavah, obravnavi listin upravnega in sodnega spisa ter ob upoštevanju treh izvedeniških mnenj - enega, ki je bil postavljen prav za ta postopek, in dveh, ki sta bili izdelani za že druge postopke. Med drugim je sodišče navedlo, da se strinja z oceno izvedenca, da ne bi zmogla dolgoročno uspešno opravljati vzgojnega poslanstva.

Sodba še ni pravnomočna, zagovornik babice je že napovedal, da bo vložil pritožbo na vrhovno sodišče.

Kot je znano je zaradi dodelitve rejništva prišlo v tistem času tudi do spontanega upora in civilne iniciative v Pamečah pri Slovenj Gradcu, ki se je postavila na stran babice.