07.02.2018
Dve novi krožišči na cesti med Ravnami in Prevaljami

Občinski svetniki na Ravnah so na zadnji seji potrdili predinvesticijski program nadaljevanje urejanja poslovne cone Dobja vas- Ravne v višini 2,2 milijona evrov. Gre za investicijo iz dogovora regije in predvideva sto odstotno financiranje upravičenih stroškov. Izvedena bo v naslednjem letu. Investicija bo precej spremenila podobo države ceste med Ravnami in Prevaljami. Župan občine Ravne Tomaž Rožen je povedal, da investicija zajema gradnjo dveh krožišč, prvo na območju semaforiziranega križišča v naselje v Dobji vasi, druga pa običajno trikrako križišče z glavne ceste na cesto v Log. Prav tako zajema gradnjo centralnega kanala iz obrtne cone, ki ga bodo priključili na obstoječo komunalno čistilno napravo .

Že letos pa za manjše investicije v urejanje poslovne cone namenjajo 700 tisoč evrov.