11.01.2018
13 projektov Las Mežiške doline

V oddaji sredina sredica smo podrobneje predstavili dogajanja v zelo aktivni Lokalni akcijski skupini Ravne, kjer se nahajajo sredi projektov, pridobivajo pa možnost novega.  V Mežiški dolini so namreč potrditev 13-tih projektov s strani pristojnih ministrstev pridobili že marca lani, do novembra pa so vsi projekti pridobili tudi podpisane odločbe za začetek izvajanja del. Ker so nekateri bolj infrastrukturni projekti vezani na lepo vreme , se bodo začeli ali nadaljevali v spomladanskih mesecih, dokončani pa morajo biti do junija. Morda najbolj znani projekti iz sedanje tranše so ureditev prevozov s sposojenimi kolesi  v vseh občinskih središčih, ureditev 33-tih otroških igrišč in fitnes naprav ter gradnja in ureditev tržnic, od katerih še ni dokončana tista v Mežici.

Dva dni pred novim letom je ministrstvo za kmetijstvo objavilo tretji razpis za sodelovanja z lokalnimi akcijskimi skupinami za razvoj podeželja. Direktorico družbe Alp Peca Viktorija Barbič, ki opravlja strokovno službo za Las Mežiške doline je povedala, da je to nova priložnost, pri kateri pa mora sodelovati več lokacijskih skupin. Skupne teme še niso našli, zaenkrat se pogovarjajo o sodelovanju knjižnic, končno odločitev o prijavi opravi nadzorni odbor.