10.01.2018
Letos do več očetovskega dopusta

Med številnimi napovedanimi spremembami, ki jih je za letošnje leto obljubilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, je tudi sprememba pri določanju  števila dni očetovskega dopusta, načina izrabe ter plačilo.

V letu 2018 je oče upravičen do 30 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, za katerega država zagotavlja očetovsko nadomestilo. Prvih 15 koledarskih dni dopusta mora oče izrabiti do šestega meseca otrokove starosti. Od 1. januarja letos  pa ima oče pravico še do 15 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga lahko izrabi v strnjenem nizu po koncu starševskega dopusta, najkasneje pa do konca prvega razreda osnovne šole otroka.  Do 15 koledarskih dni očetovskega dopusta v strnjenem nizu so v letu 2018 upravičeni očetje novorojenčkov, ki prvič vlagajo vlogo za očetovskega dopusta. Vsi očetje otrok, mlajših od treh let, ki dopusta še niso izrabili v celoti, lahko prav tako z vlogo uveljavljajo 15 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta.

 Očetje, ki so že v celoti izrabili neplačani očetovski dopust in očetje, katerih otroci so ob vložitvi vloge starejši od treh let in neplačanega očetovskega dopusta ne morejo več zahtevati oziroma izrabiti, ne morejo neplačanega očetovskega dopusta preoblikovati v plačanega. Očetovski dopust se uveljavlja na centru za socialno delo z vlogo.  V vlogi še ni potrebno navesti datumov izrabe za 15 koledarskih plačanih dni, ki jih oče izrabi v strnjenem nizu

Centri za socialno delo po prvem januarju izplačujejo tudi enkratno denarno pomoč za novorojenčke v višini 280 evrov, prav tako pa se nekatere novosti obetajo tudi pri uveljavljanju drugih socilanih transferov. Za letos napovedani informativni izračuni, po katerih ne bo več potrebno oddajati vlog, pa se prestavljajo v leto 2019.

KV