07.12.2017
Slavnostna seja UO Območne gospodarske zbornice Koroška ob 50. letnici


Območna gospodarska zbornica Koroška je v četrtek s slavnostno sejo Upravnega odbora območne zbornice sklenila dogajanje ob 50. Letnem jubileju delovanja in se zahvalila vsem, ki soustvarjajo uspešno gospodarsko zgodbo Koroške. Ob tem je izdala tudi publikacijo z naslovom »Dom Koroškega gospodarstva«, v njej pa zabeležila začetke razvoja, dosežke naših podjetij, mejnike in tudi izzive za prihodnje. Območna gospodarska zbornica Koroška je vseskozi del sistema Gospodarske zbornice Slovenije in predstavlja regijsko organiziranost in povezanost gospodarstva v vseh oblikah gospodarskih družb Koroške. Direktorica Aleksandra Gradišnik je izpostavila, da je zastopanje gospodarstva regije odgovorna in častna naloga zbornice, saj želijo, da bi se glas uspešnega gospodarstva slišal tako v regiji kot v Sloveniji. Koroško gospodarstvo ima dobre kazalnike razvoja in napredka in tudi dobro mesto ta hip tudi na državnem nivoju. Dober tehnološki potencial, ki ga je gospodarstvo ustvarilo v teh letih, je obrodil sadove. Zato smo z inovativnostjo in prodornim nastopom na trgih širom sveta, lahko Korošci upravičeno ponosni.

Predelovalne dejavnosti so generator Koroškega gospodarstva in ustvarijo največ, kar 38% izvoza, danes je v regiji 30% več družb, a s petino manj zaposlenih. Učinkovitost koroškega gospodarstva se povečuje, z rastjo dodane vrednosti na zaposlenega smo na 2. mestu v državi. Močneje se je izvoz povečal v zadnjih treh letih, ko je v povprečju znašal 55 %. Med izzivi, ki jih poudarjajo na Območni gospodarski zbornici, pa je zagotovo ohraniti in nadaljevati to stopnjo cvetočega gospodarstva, velik pomen pa je na zaposlovanju mladih in starejših. Zagotoviti moramo vsaj še 2000 delovnih mest, z dobrimi  zaposlitvami in delovnimi mesti pa bomo lahko zagotovili nadaljnjo dobro gospodarsko sliko regije. Ključni dejavniki gospodarstva Koroške so povezovanje in sodelovanje, digitalizacija,  nova znanja, zaposlovanje mladih za nov zagon, novi investitorji in dobro podporno okolje vseh. Seveda pa ostajajo ob tem še prizadevanja za čim prejšnjo izgradnjo 3. Razvojne osi, ki bo Koroški regiji prinesla še dodaten preboj.

Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, mag. Sonja Šmuc je pozdravila uspehe koroškega gospodarstva. Gospodarska zbornica Slovenije poudarja ključno vlogo rasti gospodarstva za uspeh države in v viziji z usmeritvami do leta 2025 sledi ciljem dviga izvoza iz 35 milijard na 50 milijard, dodana vrednost na zaposlenega pa naj bi se dvignila iz sedanjih 42 tisoč evrov na 60 tisoč evrov. Med izzivi so še dvig produktivnosti z avtomatizacijo, digitalizacijo, robotizacijo in  razvojno partnerstvo za boljše oblike povezanosti.

IF