07.12.2017
Pečkova fundacija letos razpisuje 2 štipendiji

Ustanova- Fundacija akademskega slikarja Karla Pečka Slovenj Gradec, ki ji predseduje Gorazd Fale, je pred kratkim objavila razpis za dodelitev štipendij v študijskem letu 2017-2018. Pečkova Fundacija razpisuje dve štipendiji za dodiplomske visokošolske strokovne in univerzitetne študijske programe, enovite magistrske študijske programe, magistrske študijske programe ter doktorske študijske programe s področja umetnosti in humanistike. Na razpis se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem na območju koroških občin. Kandidati lahko kandidirajo za štipendijo, če so uspešno končali vsaj prvi letnik dodiplomskega študija. Uprava fundacije bo pri oceni prijav smiselno upoštevala naslednja merila: - skupno povprečno oceno kot povprečje vseh številčno izraženih končnih ocen, razen ocene iz diplomskega dela, ki jih je vlagatelj dosegel v obdobju od 1. oktobra 2016 do 30. septembra 2017; − javno priznane uspehe oziroma izjemne dosežke; − priporočila ustanov in organizacij; − prednostno področje študija tudi glede na kadrovske potrebe koroških ustanov in politiko podeljevanja štipendij fundacije. Prijave s celotno dokumentacijo kandidati pošljejo priporočeno po pošti na naslov: MESTNe OBČINe SLOVENJ GRADEC, s pripisom »USTANOVA KARLA PEČKA - vloga za štipendijo« NAJKASNEJE DO 15. DECEMBRA 2017. Razpis je objavljen na: - spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec - na spletnih straneh ali oglasnih deskah vseh koroških občin. Dodatne informacije so na voljo tudi na Mestni občini Slovenj Gradec, pri Darku Sagmeistru vsak delovni dan med 08.00 in 10.00 uro. Kandidati bodo obveščeni o izboru do 31.12.2017. Na odločitev Uprave o izboru štipendistov ni pritožbe.

KV