07.12.2017
Izplačila božičnic predvsem v kovinski in elektroindustriji

Zveza svobodnih sindikatov je sredi novembra pozvala delodajalce, da v skladu z določili kolektivih pogodb dejavnosti in sprejetimi kriteriji za ugotavljanje dela plač iz naslova uspešnosti poslovanja v podjetjih, v novembru in decembru tega leta zagotovijo izplačilo 13. plač oziroma nagrad, ali izplačilo božičnice v primerih določenih s kolektivno pogodbo ali s posebnim dogovorom med sindikatom in vodstvom družbe.

V sindikatu so tudi spomnili, da so izplačila iz naslova uspešnosti po dogovoru med socialnimi partnerji davčno razbremenjena. Ali je sindikalni poziv na Koroškem naletel na plodna tla smo preverili v današnji temi dneva.  Vili Novak, podpredsednik sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije je o izplačilih povedal, da ga bodo prejeli v vseh podjetjih, višine se gibljejo od 200 do 1300 evrov bruto. Slabše je stanje  v drugih branžah. Lojze Raško, sekretar območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov za Koroško in Podravje ocenjuje ,da bo božičnic  prišla približno četrtina njihovih članov, kajti v javnem sektorju teh nagrad ni. Povprečno višino ocenjuje na  500 evrov bruto.