07.12.2017
Okrasna drevesca morajo imeti letos vijolično nalepko

 

Praznični december je že skorajda po vseh trgih tudi na Koroškem v svojem polnem sijaju, saj so v večini že prižgali praznično razsvetljavo. K njej sodijo tudi božična drevesca, katerih ponudba je vsako leto večja in bolj pestra. Medtem ko so drevesca iz umetnih materialov na voljo v vseh možnih barvah in velikostih, pa je še vedno med bolj priljubljenimi naravno drevesce, ki oddaja tudi prijeten vonj. Pridobivanje okrasnih dreves mora biti načrtno in kontrolirano, da preprečimo škodo v gozdu. Zato gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije že vrsto let načrtno usmerjajo in kontrolirajo pridobivanje okrasnih drevesc v gozdnem prostoru. Dokaz, da je okrasno božično ali novoletno drevo dobljeno s dovoljenjem gozdarjev, je nalepka na okrasnemu drevesu. Po Zakonu o gozdovih lastniki gozdov z odločbo pridobijo določeno število nalepk za označitev okrasnih dreves. Določila Zakona o gozdovih ne veljajo za okrasna drevesa neavtohtonih drevesnih vrst, ki so pridelana na namenskih površinah kot so površine v drevesnicah ali na kmetijah z dopolnilno dejavnostjo ali v lončkih. Letošnja plomba za označitev okrasnih dreves je samolepilna nalepka vijolične barve z letnico 2017 in imenom območne enote, v kateri so pridobljena okrasna drevesa. Prodajalci, ki prodajajo okrasna drevesa, morajo imeti na prodajnemu mestu odločbe in račune.

Lastniki gozdov z odločbo pridobijo do 25 plomb zastonj, ostale so plačljive, vrednost nalepke pa je 27 centov. Lastniki gozdov morajo okrasna drevesa sekati po načelih nege in varstva gozdov brez škode. Želena je tudi načrtna usmeritev pridobivanja okrasnih drevesc na infrastrukturnih in zaraščajočih se površinah.  Tako pridobljena drevesca pomenijo negovanje gozdnih površin in okolju ne povzročajo nobene škode.

 

KV