07.12.2017
Stoti AED na Koroškem

Pred 10 leti se je na Koroškem na pobudo Koronarnega kluba Mežiške doline začelo postavljanje javno dostopnih defibrilatorjev, naprav , ki spodbudijo zastalo srce. Stoto napravo so svečano predali namenu danes, postavljena je pri postaji za izposojo koles Picikl v Dobji vasi. Moči so združili občina Ravne, krajevna skupnost Dobja vas in Koronarni klub Mežiške doline. V prvih letih so naprave financirali iz sredstev koronarnega kluba, nato so pobudo kot koristno prepoznale koroške občine in tudi podjetja. Čisti nazadnje se je prebudila še država, letos so prvič preko razpisa ministrstva za zdravje pridobili devet naprav. Same naprave so brez koristi, če ni znanja, kako jih uporabiti, da bi služile svojemu namenu. Vodja izobraževanja pri zdravstveno reševalnem centru Koroške Peter Kordež poudarja, da je najpomembnejše izobraževanje vseh kategorij prebivalstva, predvsem  mladih. Na tem področju so zelo uspešni, saj med osmo- in devetošolci skoraj ni več učenca, ki ne bi bil na tečaju oživljanja.  Nekoliko težje gre s srednjo generacijo, imajo pa v koronarnem klubu vrsto idej in pobud, da bi tovrstno znanje postalo obvezno, na primer pri opravljanju izpita iz prve pomoči za voznike, oziroma pri obnavljanju tega znanja.  

Reševalcem v zadnjih letih pomagajo pri teh primerih tudi prvi posredovalci- gasilci iz večine prostovoljnih gasilskih društev na koroškem, letos pa so usposobili tudi že prve posredovalce –laike.