07.12.2017
Branju prijazni občini

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in ministrstvo za kulturo so občinam, ki s svojimi dobrimi praksami dajejo zgled za spodbujanje bralne kulture, podelilo nazive Branju prijazna občina. Prijavilo se je 27 občin, strokovna komisija jih je izbrala 18. Med njimi je tudi občina Črna na Koroškem. V Črni so zelo ponosni na priznanje, ki ga je v Kranju prejela županja Romana Lesjak. Poleg klasičnih oblik spodbujanja branja med različnimi starostnimi skupinami , imajo v Črni več, povsem z branjem povezanih aktivnosti, kot so različni literarni večeri, liter literature, branje na mostu, sodelovanje z zavodom Risa- lahko branje. Sofinanciranje izdaje knjih domačih avtorjev in še kaj bi se našlo.  

Poleg  Črne je  priznanje Branju prijazna občina, prejela tudi občina Prevalje, kjer je doma bralna značka.