13.11.2017
Petrol Energetika ne bo več samostojna pravna služba;

Po tem, ko smo pred dnevi poročali, da se družbi Petrol Energetika d. o. o. z Raven na Koroškem obeta pripojitev k matičnemu podjetju Petrol d. d. in bo tako kot samostojna pravna služba tudi prenehala obstajati, smo vprašanje v zvezi s poslovno odločitvijo Petrola poslali tudi na krovno družbo v Ljubljano.  Zanimalo nas je predvsem, kdaj bodo izvedli pripojitev in kakšne posledice bi utegnila imeti za zaposlene in lokalno okolje, v katerem je Petrol Energetika doslej puščala vidne rezultate. Kot je v sporočilu navedel magister Aleksander Salkič, svetovalec predsednika uprave, je Družba Petrol že desetletja izjemno vpeta v lokalno skupnost na Koroškem, tudi s podjetjem Petrol Energetika, in tako bo ostalo tudi vnaprej. V prihodnjih mesecih je predvideno povezovanje z matično družbo Petrol, gre torej za statusno spremembo podjetja, ki ne bo več samostojno podjetje, vsebinsko pa bodo vsi zaposleni delali še naprej vse dejavnosti. Vsekakor pa se bo, tako trdijo v Petrolu,  energetika v tem lokalnem okolju še naprej razvijala v pravi kompetenčni center za razvoj, širitev in implementacijo celovitih energetskih rešitev v industriji. Vloge in cilji družbe Petrol Energetika so ohranjati in razvijati status:

1. partnerja v razvoju krožnega gospodarstva in povezovanja med industrijo in lokalnimi skupnostmi za zemeljski plin, toploto, vodo in električno energijo

2. energetskega integratorja pri razvoju ponudb trajnostnih in konkurenčnih energetskih rešitev,

3. proizvajalca energije v decentraliziranih proizvodnih enotah ob upoštevanju prehoda v nizkoogljično družbo ter uporabe lokalnih virov energije, ter

4. povezovalca interesov v razvoju pametnih mest, tovarn in omrežij.

KV