10.11.2017
Na Prevaljah dela pri gradnji daljnovoda še vedno stojijo

Sredi poletja so se v Mežiški dolini pričela dela v zvezi z umeščanjem 110 kilovoltnega daljnovoda od Raven na Koroškem do Mežice, ki bo služil potrebam industrije v Mežiški dolini, predvsem podjetjema Lek na Prevaljah in Tab v Mežici . Družba Elektro Celje izvaja 3 in pol milijone evrov vredno naložbo, vendar so že pred prvim novembrom dela na tretjem odseku faze izgradnje ustaviti, ker z Občino Prevalje in tamkajšnjim komunalnim podjetjem usklajujejo podroben potek tras električnih vodov, obstoječih komunalnih in predvidenih vodovodnih vodov. Vzrok za ustavljena dela, je takrat povedal župan Dr- Matic Tasič, je tehnične narave, saj je ulica preozka in ne ponuja druge rešitve kot umestitev vseh vodov v isti kanal. Čeprav so v Elektru Celje načrtovali, da bodo v tem tednu z deli lahko nadaljevali, se to ni zgodilo. Kot pravijo, se z občino Prevalje še vedno dogovarjajo o poteku trase elektro vodov, zato so dela na tem odseku ustavljena. Kdaj bo dogovor dosežen in kdaj bodo z deli nadaljevali, pravijo v Elektru Celje,  je odvisno ob občine Prevalje. Dodatno težavo za tamkajšnje prebivalce predstavljajo tudi blato in velike luknje na dostopnih poteh, Župan Dr. Matic Tasič odgovarja, da dokler ne bodo našli denarja za izvedbo del kanalizacije in čistilne naprave, del ne bodo mogli nadaljevati. Od Elektra pa zahtevajo, da sanira vse nastale poškodbe cestišč, ki jih je ogromno in bi jih lahko popravili ne glede na ostalo situacijo. V ponedeljek se bodo z občino Prevalje ponovno sestali predstavniki podjetja Elektro Celje in poskušali dogovoriti  naslednje korake pri umeščanju daljnovoda do Mežice, kjer 3 faza izgradnje srednje napetostnega kablovoda poteka nemoteno. Prevaljčani pa se bojijo, da jih bo prej kot dogovor za nadaljevanje del dosegel sneg.

KV