12.10.2017
Prevalje so razkopane

Na Prevaljah je v zadnjem času precej gradbenih del, ki potekajo tudi v centralnih delih naselja. Najdaljša je trasa 20 kilovoltnega daljnovoda  na relaciji Ravne-Mežica. Na območju Prevalj trasa kabla  poteka pod peš potjo za trgovskimi centri do Brančurnika, , nato se drži reke Meže, v naselju Zgornji kraj  prečka državno cesto, nato pa spet zavije proti naselju Perzonali. Investitor daljnovoda  je družba Elektro Celje. Po pogodbi z občino Prevalje bodo na mestih , kjer potekajo izkopi na javnih poteh, investitor le-te preplastil in povrnil v prvotno stanje. Na nekaterih odsekih, kar velja predvsem za zahodni del Prevalj pa bo občina izkope izkoristila tudi za polaganje kanalizacijskih cevi.

Prav tako na Prevaljah v teh dneh intenzivno gradijo novo tržnico. Postavili so že konstrukcijo nadstreška v izmeri 15 x 3 metre, prav danes  bodo tja postavili tudi dva prodajna kontejnerja. Kontejner z javnimi sanitarijami pa je še v izdelavi in ga bodo na tržnico postavili v naslednjih dneh, prav tako posebno streho. Po informaciji z občine Prevalje bodo dela dokončana v štirinajstih dneh; pogodbeni rok je sicer do 31. decembra letos. Kot je znano se tržnica financira iz medobčinskega projekta Lokalne akcijske  skupine Mežiške doline , v skupni vrednosti 320 tisoč evrov, od tega na Prevalje odpade slaba polovica.