10.08.2017
Poostren nadzor hitrosti na relaciji Celje - Laško


Policisti z območja Policijske uprave Celje so v teh dneh izvajali poostren nadzor prometa s poudarkom na meritvah hitrosti po sistemu VERIGA na relaciji glavne ceste Celje - Laško – Vrhovo. Sodelovalo je pet policijskih patrulj.  Kljub obvestilu o načrtovanem nadzoru v medijih,  velikem številu policijskih patrulj na relaciji, preletavanju helikopterja, medsebojnem opozarjanju voznikov ter opozorilih na radijskih postajah, so policisti zaznali 55 prekrškov, izdali 54 plačilnih nalogov, za enega voznika motornega kolesa pa bo zaradi vožnje s hitrostjo 112 km/h v naselju Vrhovo, kjer je omejitev hitrosti 50 km/h podan obdolžilni predlog.

Policisti so glede na rezultate poostrenega nadzora na tej relaciji ob poslabšanju stanja prometne varnostni obljubili, da bodo tovrstne poostrene nadzore izvajali še pogosteje.

Ob tem pa prosijo naj vozniki dosledno upoštevajo prav vse cesto prometne predpise, vozijo defenzivno, z vožnjo na daljši razdalji s tem, da predvidijo vse možne prometne situacije in nevarnosti.  Le tako bodo lahko dosegli, da ne bo več prihajalo do tragedij, smrtnih žrtev in poškodovanih s trajnimi posledicami.

Njihov poziv še posebej velja za  prihajajoče obdobje ob  začetku šolskega leta, da bodo na naših cestah varni tudi otroci kot eni od najbolj ranljivih udeležencev v prometu.

 

IF