08.08.2017
Lahko Koroška kmalu izgubi še eno pristojnost?


Prizadevanja za intenzivnejše nadaljevanje postopkov načrtovanja in izgradnje hitre ceste na odseku Šentrupert – Velenje - Slovenj Gradec in prostorskega umeščanja cestne povezave Slovenj Gradec – Dravograd – Holmec se na regijski politični ravni nadaljujejo. Vse postopke je potrebno nadaljevati intenzivno, vse že začete aktivnosti in postopke pa tudi zaključiti. To so sklenili prejšnji teden na pobudo predsednika Sveta Koroške regije, mag. Alana Bukovnika na delovnem sestanku nekateri podpisniki SKUPNE IZJAVE gospodarskega, političnega in civilnodružbenega okolja Koroške in Savinjsko-Šaleške regije.  Poseben poudarek so namenili zaključku izdelave Državnega prostorskega načrta (DPN) na relaciji Slovenj Gradec – Dravograd, kjer je bil postopek javne razgrnitve izveden in zaključen, vendar vlada še ni obravnavala in sprejela stališč do pripomb z javne razgrnitve, kar bi bilo potrebno storiti v najkrajšem možnem času, hkrati pa nadaljevati s študijo posodobitve in prostorskega umeščanja cestne povezave na odseku Otiški Vrh – Holmec. Udeleženci sestanka so še sklenili, da bodo najkasneje do začetka septembra zahtevali nov termin sestanka z ministrom dr. Gašperšičem ter njegovimi sodelavci, o podrobnejših informacijah glede postopkov iz podpisanega julijskega protokola.

Bo Koroška kmalu izgubila še eno pristojnost?

Osnutek zakonodajnega projekta nove mreže sodišč po 1. verziji iz meseca maja letošnjega leta glede na kriterije predvideva pridružitve sodišč, po njem naj bi se okrožni sodišči na Ptuju in Slovenj Gradcu pridružili Okrožnemu sodišču v Mariboru. Za Ptuj velja kriterij manjše razdalje med sodišči, v primeru na Koroškem pa majhna gostota prebivalstva. Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je najmanjše sodišče, ki ima v svojem okrožju le Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu in v zgodovini tu nikoli prej ni bilo sodišča, še navajajo v razlogih za ta namen in dodajajo, da je bilo območje slovenjgraškega okrožja tako s prometno ureditvijo, kot tudi na drugih področjih, vedno povezano z Mariborom.  

Koroška mora znova povzdigniti glas, medtem, ko država nenehno s ukinjanjem pristojnosti, funkcij in inštitucij v regiji,  slabi njen pomen in položaj v slovenskem prostoru. Medtem, ko izgubljamo inštitucije, izgubljamo kadre in poseldično prebivalce.

Ta poteza je še en dokaz več, da je država s tako imenovanim izgonom županov iz parlamenta, močno pospešila centralizacijo. Kljub temu, da psi lajajo, gre karavana dalje. Torej nova naloga za koroške poslance, ki pa so sedaj na dopustih. Korošci na to ne bi smeli pozabiti, še zlasti ne ob času prihajajočih državnozborskih volitev. V času volilnih aktivnosti nam politiki na Koroškem obljubljajo marsikaj, potem pa na obljube in na nas pozabijo. Čas je, da obljubam več ne nasedamo....

 

IF