18.05.2017
Ob košnji pazimo na mladiče srn

Lepo majsko vreme je primerno za košnjo trave, ki so se je lotili kmetovalci. Ravno v tem času pa intenzivno polegajo mladiče tudi srne, ki so zaradi košnje še v posebni nevarnosti. Koroška lovska zveza zato opozarja lastnike kmetijskih zemljišč, da se zaradi zmanjšanja škod na divjadi in v izogib trpljenja srninih mladičev pred nameravano košnjo povežejo z vodstvi lovskih družin na njihovem območju, ki bodo pred košnjo pregledali travnike. V primeru, da pri košnji poškodujejo mladiče, pa naj dogodek prijavijo lovskim čuvajem ali vodjem lovskih družin, saj so slednji po zakonu dolžni evidentirati vsako škodo, ki nastane na divjadi. Po zadnjih podatkih Koroške lovske zveze je največ škode na divjadi v letnem merilu zaradi povoženih živalih, skoraj 17 odstotkov odvzema divjadi pa pripisujejo poškodbam zaradi košnje.  V lanskem letu so na območju Koroške lovske zveze zabeležili 23 pokošenih mladičev srnjadi, na območju Pohorskega lovsko upravljavskega območja pa kar 47. Ob tem koroški lovci opozarjajo tudi lastnike psov, da psom v tem času ne dovolijo prostega gibanja po travnikih. Psi so v lanskem letu pokončali 22 živali na območju Koroške lovske zveze, na območju Pohorja pa kar 50. Lovska zveza Slovenije je v teh dneh izdala tudi posebno opozorilo za obiskovalce narave. Pod sloganom  »Ne dotikaj se me, moja mama ni daleč!« vse sprehajalce in pohodnike opozarjajo, naj se ne dotikajo mladičev, saj s tem kršijo predpise in povzročajo nepopravljivo škodo, saj takšnega mladiča, če bi ga kasneje želeli vrniti v naravo, srna zaradi vonja po ljudeh ne sprejme več. Nebogljeno bitje potrebuje predvsem mir, da odraste, še dodajajo lovci.

KV