15.02.2017
Zadružna zveza stabilna

Zadružna zveza Slovenije je izjemno stabilna v svojem poslovanju, saj 13 300 članov vseh slovenskih kmetijskih zadrug in 2570 zaposlenih skrbi za prodajo oziroma odkup 80 odstotkov vseh slovenskih kmetijskih proizvodov, v večini mleka, mesa in lesa.  Največja težava zadnjih let se kaže predvsem v mlečnem sektorju, ki z nizkimi odkupnimi cenami mleka mlečne proizvajalce sili v zategovanje pasov na vseh področjih, to pa se kaže tudi v zmanjševanju naložb in nakupu krmil, gnojil in podobnega. Kljub temu je statistika, ki ni najbolj ažurna, jasna: 636 milijonov evrov prometa so zabeležile vse članice zadružne zveze in leto 2015 zaključile  z 1, 8 milijona evrov dobička. S pozitivno ničlo lansko poslovno leto zaključujejo tudi v Koroški kmetijsko gozdarski zadrugi. V primerjavi z letom poprej so kljub milijon evrov manjšemu prometu dosegli podobno realizacijo, upajo pa na primerljivo poslovanje tudi v tekočem letu. Največji problem Koroške regije je cesta, poudarjajo tudi v zadružni zvezi, saj se dobavitelji izogibajo dostavi v odročne kraje Slovenije, s tem pa tudi zadrugam gre slabše. V Zadružni zvezi Slovenije pa so, tako njen predsednik Peter Vrisk, zadovoljni s stanjem njihove Deželne banke, ki bo po Vriskovih napovedih, najverjetneje edina slovenska banka, ki bo ostala v domačih rokah. Vse to so bili bistveni poudarki včerajšnjega regijskega posveta zadružnikov Koroške in Savinjsko Šaleške regije, ki so se ga poleg vodstva zadružne zveze udeležili tudi najvidnejši predstavniki Koroške in Savinjsko Šaleške zadruge.   

 

KV